Castelul Sükösd Bethlen de la Racoș

Pe drumul dinspre Braşov şi Sighişoara, în apropiere de Hoghiz, se află comuna Racoş, la 12 km de drumul naţional. Depresiunea Racoşului, apărată de jur-împrejur de dealuri, cu treceri controlabile în caz de atac, lega prin defileul Oltului scaunele administrative săseşti de cele secuieşti. Această amplasare strategică favorizează ridicarea, în 1624, a castelului familiei Sükösd. 


În ciuda aspectului de cetate, rolul de apărare al ansamblului este secundar în raport cu rolul de locuire. Locuinţa nobiliară a epocii trebuia să asigure proprietarului confortul şi luxul specifice epocii. De altfel, prima etapă a realizării ansamblului a fost construirea, la sfîrşitul secolului al XVI-lea, a unui palat, care a fost fortificat treptat, în prima jumătate a secolului al XVII-lea, împotriva atacurilor turceşti şi a răscoalelor ţărănimii locale. 


În prezent, Castelul Sükösd-Bethlen, monument de o importanţă istorică şi arhitecturală aparte, nu are nici o funcţiune precisă, nefiind utilizabil din cauza stării precare în care se află. Intervenţiile de restaurare care au avut loc în anii ’90 nu au fost duse pînă la capăt.


Cu toate acestea, castelul continuă să constituie emblema comunei, iar comunitatea locală încearcă să găsească fonduri pentru a continua restaurarea şi punerea în valoare a ansamblului.

  • Adresa: Racoș
  • Telefon:
  • Program: