FESTIVALUL - CONCURS NAȚIONAL DE MUZICĂ CORALĂ RELIGIOASĂ ORTODOXĂ „BUNA VESTIRE”

Unde: Căminul Cultural Botuș

Când: 26 martie

Ora: 13.00

 

Festivalul-concurs se adresează numai formaţiilor corale neprofesioniste (de amatori) - licee cu profil muzical şi teologic, licee cu alt profil, coruri ale aşezămintelor culturale (cu vârsta peste 18 ani), coruri ale parohiilor, precum şi coruri de copii - minim 15 persoane (cu vârsta între 10 - 14 ani). Concursul cuprinde cinci secţiuni: Coruri de copii (pe voci egale, 10 - 14 ani); Licee cu profil muzical şi teologic (coruri mixte, de femei şi bărbăteşti); Licee cu alt profil (coruri mixte, de femei şi bărbăteşti); Coruri ale aşezămintelor culturale (coruri mixte, de femei şi bărbăteşti); Coruri parohiale (coruri mixte şi bărbăteşti).

Potrivit Regulamentului, formaţiile care participă în concurs vor avea în repertoriu trei piese, din care una patriotică obligatorie (din creaţia corală românească) şi două religioase.

ÎNSCRIERILE SE FAC PÂNĂ PE 15 MARTIE

Titlul pieselor, autorul, durata fiecărei piese corale (în total cele trei piese să nu depăşească 15 minute), dirijorul şi numărul persoanelor componente ale formaţiei vor fi transmise până la data de 15 martie 2017 la Centrul Cultural „Bucovina” la tel./fax 0230/530.126. Nu pot participa în concurs formaţiile corale care au obţinut Trofeul Festivalului la ultimele 3 ediţii, respectiv cele din anii 2014 - 2016.

Juriul, format din specialişti în domeniu, va acorda câte 3 premii, pentru fiecare secţiune, în ordinea descrescătoare a punctajului.

Relaţii suplimentare: Centrul Cultural „Bucovina”, Str.Universităţii nr.48, cod poştal 720228, tel./fax 0230/530.126.