Tipuri de riscuri financiare explicate

Riscurile financiare sunt împărțite în 5 categorii principale: riscul de credit, de piață, operațional, juridic și de lichiditate. De exemplu, ca persoană fizică, atunci când joci la un casino Romania te poți confrunta cu un risc de lichiditate, iar atunci când nu ai un istoric bancar pozitiv prezinți un risc de credit. Riscul financiar este diferit la nivel de persoană fizică și cel al unei persoane juridice.

Desigur, cele mai expuse riscurilor financiare sunt afacerile, fluxul de numerar fiind afectat de o serie de riscuri, precum întârzierile plăților de către clienți, schimbarea condițiilor de pe piață, gestionarea defectuoasă a afacerii sau defecțiunile tehnice. În cele ce urmează vom discuta despre tipurile de riscuri care pot afecta o afacere, cum pot fi prevenite acestea și care sunt pericolele reale cu care se poate confruntă o afacere în secolul XXI.

Ce este riscul financiar și cum afectează activitatea unei companii?

Riscul financiar este legat de capacitatea unei societăți de a-și gestiona datoriile și a-și menține echilibrul financiar, acesta fiind diferit față de riscul afacerii, care se referă la modul în care o societate poate genera suficiente încasări pentru a face față cheltuielilor operaționale.

În cazul în care o companie investește foarte mult în campania de promovare a unui produs nou lansat pe piață în speranța obținerii unor venituri cât mai ridicate din vânzarea acestui produs se vorbește despre un risc al afacerii. Riscul financiar poate surveni în urma unor evenimente de pe piață care generează pierderi companiei și conduce la instabilitate financiară pe fondul evoluției pieței, a modificării prețurilor acțiunilor, ratei dobânzii, valutelor și a altor factori.

Așa cum menționăm la început, riscul financiar înseamnă 5 tipuri principale, care se diferențiază între ele prin anumite elemente:

  • Riscul juridic – este categoria de risc financiar care rezultă în urma unor constrângeri exercitate în mod legal, așa cum sunt procesele în care este implicată o societate. Se consideră risc juridic de fiecare dată când o companie trebuie să facă față pierderilor financiare rezultate dintr-un proces sau aplicării unor sancțiuni legale.
  • Riscul operațional – survine în momentul în care au loc defecțiuni de natură tehnică ori ca urmare a gestionării necorespunzătoare a afacerii. Prin urmare, defecțiunile operaționale stau la baza acestui tip de risc financiar (la rândul său, riscul operațional se împarte în riscul de model și riscul de fraudă). Riscul de model apare ca urmare a nerespectării modului în care a fost aplicat un model de afaceri, în timp ce riscul de fraudă survine pe fondul lipsei controalelor asupra afacerii.
  • Riscul de credit – în situația în care compania nu își îndeplinește obligațiile asumate contractual față de cealaltă parte survine riscul de credit. În cazul riscului de credit poate apare riscul suveran (care derivă din politicile de schimb valutar complicate) și riscul de decontare (are loc în momentul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile, deși cealaltă parte a efectuat plata în termenul stabilit).
  • Riscul de piață – modul în care fluctuează piața financiară și mișcările instrumentelor de pe această piață pot determina apariția acestei categorii de risc financiar (care este de două tipuri – direcțional și nedirecțional). Acesta din urmă este determinat de volatilitatea riscantă a pieței, în timp ce primul poate fi cauzat de rata dobânzilor, evoluția prețurilor și de alți factori.
  • Riscul de lichiditate – incapacitatea de a executa tranzacțiile generează riscul de lichiditate, care, la rându-i poate fi catalogat în riscul de lichiditate a activelor și cel de lichiditate a finanțării. Un număr insuficient de cumpărători sau vânzători pentru ordinele de vânzare și cumpărare cauzează apariția riscului de lichiditate.

Pentru a evita apariția riscului financiar la nivelul companiei trebuie derulate în mod constant evaluări ale acesteia și analizarea situației din mai multe puncte de vedere.

Cum poate fi prevenită apariția riscului financiar în cadrul unei societăți?

Un audit financiar poate oferi toate informațiile necesare pentru desfășurarea în mod corespunzător a activității companiei. Evaluarea riscului financiar ajută la identificarea nivelului de risc pentru afacere, la prioritizarea rezolvării riscurilor sau la prevenirea manifestării acestora, precum și la gestionarea mult mai eficientă a viitoarelor situații generatoare de risc. În plus, poate fi determinat și apetitul pentru risc al companiei.

Procedura de evaluare a riscului include:

  • Identificarea riscului;
  • Analizarea riscului;
  • Crearea unui plan proactiv.

Într-o primă fază trebuie efectuată o analiză contabila a situației financiare, prin verificarea conturilor și a viitoarelor încasări de la clienți. Trebuie analizate datoriile companiei pe termen scurt și lung în raport cu fluctuația ratei dobânzii. Clienții care reprezintă mai mult de 10% din veniturile companiei trebuie monitorizați în mod constant pentru că orice întârziere a plăților acestora către societate poate genera apariția riscului financiar.

În cea de-a doua etapă, analiza riscului, trebuie stabilită consecvența în obținerea de profit, iar o marjă de profit corect setată va permite gestionarea mult mai eficientă a riscurilor în cazul în care acestea se manifestă. În funcție de probabilitatea apariției riscului și de impactul acestuia asupra afacerii, va fi stabilit un plan proactiv de prevenire sau de gestionare a riscului.

Pentru o eficientizare a rezultatelor este necesară efectuarea unei evaluări la 3, 6 și 12 luni (trimestrial, semestrial și anual). Astfel, cea de-a treia fază este creionarea acestui plan care fie ajută la prevenirea apariției riscurilor, fie sprijină atenuarea efectelor acestora, fie oferă un sprijin real în gestionarea corespunzătoare a situației în cazul în care acesta și-a făcut apariția.

Riscul financiar reprezintă o amenințare reală pentru orice afacere, dar manifestarea acestuia depinde de modul în care fiecare departament al societății își face treaba. O companie care stabilește încă de la început un plan de afaceri corect, cu siguranță că va reuși să facă față cu succes oricărei provocări legate de riscul financiar.