Colinele Transilvaniei - Bisericile pictate de fraţii Grecu

În secolele XVIII-XIX (între 1780 – 1873) un fenoment interesant a apărut în zona satelor de pe Valea Hârtibaciului şi din Ţara Oltului: picturile ecelziastice ale familiei de zugravi Grecu.

Originari din Săsăuş, stilul lor de pictură este definit prin culorile puternice folosite. În picturile acestora, temele religioase sunt reproduse cu tente sarcastice. Cele peste 13 bisericile pictate de fraţii Grecu au fost construite în stil bizantin, sub forma de basilică romanică cu turn gotic, arhitectura având şi influenţe brâncoveneşti.