Colinele Transilvaniei - Muzeul Interetnic al Văii Hârtibaciului

Colecţia etnografică din Alţâna cuprinde un număr de peste 1000 de obiecte adunate în decursul a 12 ani, din 25 de localităţi de pe Valea Hârtibaciului. Sunt grupate la un loc bunuri culturale aparţinând etniilor româneşti, săseşti, ungureşti şi rromilor.


Repertoriul colecţiei constă în obiecte de mobilier, port popular, tehnică şi artă populară, ceramică şi obiecte cult, colecţie în continuă creştere prin procedura de achiziţie, cumpărare şi donaţie.


Acesta se doreşte a fi un muzeu viu, în cadrul lui desfăşurându-se în perspectivă diverse activităţi specifice: educaţie, cercetare, meşteşugărit, turism, recreere.