Spațiul ca umoare / Nita Mocanu & Marius Stoica

Spațiul ca umoare / Nita Mocanu & Marius Stoica / Expoziție: 3. 7. – 15.9. 2017

Lucrarea încearcă să reprezinte spațiul ținând cont de proximitatea lucrurilor, de felul în care subiectul se pierde în rețeaua/asamblajul de obiecte și se transformă la rândul lui odată cu rețelele/asamblajele în care este cuprins. Plecând de aici, însăși noțiunea de privat capătă un nou înțeles, lăsând de-o parte privatul definit în termeni legali (privatul normativ), descoperim privatul experiențial, interstițial, privatul definit mai degrabă plecând de la starea de bunăstare creată de relația cu obiectele-aliate din proximitatea noastră: privatul ca ecologie a bunăstării noastre.