Corneliu Baba – Confesiuni. 1944-1965

Peste șaptezeci de lucrări din patrimoniul muzeului și din colecția artistului reconstruiesc vizual firul evocărilor și mențiunilor din volumul de confesiuni cu același titlu. Paralela este cu atât mai interesantă cu cât notațiile acoperă primele decenii ale regimului comunist din România. Realismul lui Baba, inspirat de Velázquez și Rembrandt, devine un avantaj bine pus în valoare într-o perioadă dominată de „realismul socialist” și de multiple ingerințe ideologice. Comentariile pictorului accentuează prudent preocupările legate de specificul limbajului plastic: ecleraj, echilibrarea volumelor, expresivitate cromatică.
Praful de pe chipurile de muncitori accentuează această dimensiune expresivă la fel cum hainele purtate de Lucia Sturdza Bulandra sau Mihail Sadoveanu, atitudinea și gesturile lor, contribuie subtil la caracterizarea celor portretizați.

Alături de picturi și desene din perioada de deplină maturitate a artistului expoziția include pentru prima oară lucrări din copilărie și din anii de școală precum și unele fotografii din arhiva familiei.

Expoziția marchează apariția volumului „Confesiuni și Jurnale. 1944-1965”, publicat prin grija doamnei Maria Muscalu Albani, executorul testamentar al lui Corneliu Baba.

Curatori: Monica Enache, Maria Muscalu Albani

Galeria Națională - parter
2 noiembrie 2018 – 28 februarie 2019
Program de vizitare: miercuri-duminică, orele 10.00 -18.00
Prețul biletului de acces: 10 lei
Gratuit: prima miercuri din lună