Solo exhibition Magic Diafan by Mirela Ungureanu

Am ales acest titlu pentru o serie de lucrări, mai precis picturi realizate în tehnica ulei pe pânză, alegerea pentru genericul conceptual al expoziției de față, diseminează experiențe variate, diferențe organizate, reprezentate prin pictură, tehnica de lucru relevându-se prin suprapuneri diferite, paradigme monologice, tot ansamblul spațiu-reprezentare invitându-ne să descoperim fiecare compartiment, fiecare poveste, lucrare. Tehnica este o modaliate a scoaterii din ascundere, afirmație făcută de Martin Heidegger în scrierea Originea operei de artă. Panoplia picturală relevă cotidianul prezent și trecut prin ipostaze ce depind de crezul meu, prezintă aspecte ale vieții interioare, aleatorii și expresive, aspecte ce fac trimitere și la istoricul artei vizuale dar și la prezentul lumii și contextului cultural căruia îi aparțin, toate, aducându-și contribuția la motivarea, inițierea și desfășurarea proiectului conceptual.
Mirela Ungureanu