Perspectivele şi anatomia unei arte la feminin I

Până pe 10 septembrie, la ARTHUB Bucharest, este deschisă expoziţia colectivă “Perspectivele şi anatomia unei arte la feminin I: 1977-1987”, ce se constituie într-un prim episod al unei cercetări artistice şi sociologice asupra inventarului imagistic al mai multor artiste ce operează în sfera plasticii cu scopul de a verifica eventuala existenţă a unor legături la nivel conceptual între membre ale aceleiaşi generaţii.

Expun artistele: Elena Andrei, Buzu (Ana Andronic), Otilia Cadar, Ana Chiorean, Cătălina Codreanu, Amalia Dulhan, Cristina Iacob, Lumi Mihai, Maia Ștefana Oprea, Nona Șerbănescu, Cristina Vasiliu, Daniela Vîrlan

Lucrare sonoră: Sheroes de Sabina Ulubeanu, pentru cvartet de coarde

Curatoare: Nona Șerbănescu

Durata expoziției: 24 iulie- 10 septembrie 2019

L-Mi, V: 11:00 - 19:00;
S, D: 11:00 - 17:00;

Pentru programări în afara acestui program, puteți suna la 0758535562.

”1977-1987” se va materializa într-o expoziție și o publicație, fiind primul episod al unei cercetări artistice și sociologice ce va avea loc pe parcursul anului 2019. Ne propunem să investigăm inventarul imagistic al mai multor artiste ce operează în sfera plasticii din perspectiva identificării unor similitudini stilistice și/sau a unei corelații între abordarea unor estetici feministe, feminine sau non-canonice și eventuale legături între aceste abordări și succesul/lipsa succesului în paradigma artistică oficială.

Conceptul curatorial al expoziției ”1977-1987” pleacă de la observația empirică a Nonei Șerbănescu în legătură cu o generație de artiste din București ce se disting atât față de colegii bărbați cât și față de colegele mai vârstnice sau mai tinere printr-o serie de trăsături comune ce țin de asumarea feminității la nivel de discurs și de abordare. Cercetarea artistică ce derivă din această observație își propune să infirme sau să confirme existența unor legături la nivel conceptual între membre ale aceleiași generații de artiste, în cazul nostru cele născute între ani 1977-1987.

”Perspectivele și anatomia unei arte la feminin” este un proiect organizat de Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Scopul său este realizarea unei cercetări și a unor ocazii de dialog despre provocările pe care domeniul artei plastice contemporane le rezervă artistelor din România. Proiectul este propus și va fi dezvoltat de colectivul ARTHUB Bucharest, un colectiv compus în majoritate din femei și care are în componență inclusiv persoane fluid gender sau non cis.

Inegalitatea șanselor, sub-reprezentarea, discriminarea pe criteriul vârstei, maternitatea și arta, rețelele de suport, solidaritatea și lipsa acesteia în domeniul artei plastice contemporane sunt doar cele mai importante puncte pe care proiectul își propune să le verifice prin trei direcții de lucru: o cercetare sociologică; o serie de conferințe și o cel puțin o expoziție.

Coperta evenimentului: Lumi Mihai: detaliu din lucrarea ”Limpede nu vezi decât cu inima”