Academia de Studii Economice

Data de 6 aprilie 1913 constituie un moment de referință în istoria învățământului economic românesc, marcând înființarea, în baza legii promulgate prin Decret Regal nr.2978, a Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București.


Academia are în structură sa 12 facultăți, iar activitatea academică este susținută de către diverse structuri administrative precum departamente, centre și comisii.

  • Adresa: Piața Romană, nr. 6, București
  • Telefon:
  • Program: