Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București (UCDC) este o instituție particulară, autonomă, de învățământ superior și de cercetare științifică.  
   
Universitatea funcționează sub auspiciile Asociației de Cultură "Dimitrie Cantemir" Universitatea desfășoară și activități conexe sau complementare activităților de învățământ și cercetare.
 
Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizarii între procesul educațional din România și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume. În acest sens, UCDC a încheiat parteneriate și acorduri de colaborare cu universități din țările Uniunii Europene,  SUA, Turcia, China, Japonia s.a.  Studenții tuturor facultăților din UCDC pot beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

  • Adresa: Splaiul Unirii nr. 176, sector 4
  • Telefon: 0213307900
  • Program: