Maritimo Shopping Center

Maritimo Shopping Center

  • Adresa: Bulevardul Aurel Vlaicu 220
  • Telefon: 0341 462 039
  • Program: L-V: 10:00:23:00 S-D: 10:00-24:00