Ansamblul Artistic Profesionist "Mureşul"

Ansamblul Artistic Profesionist "Mureşul" s-a constituit în anul 1956 şi poartă numele celui mai mare curs de apă din interiorul "potcoavei" munţilor Carpaţi, zona în care noi trăim. Ansamblul s-a născut din necesitatea valorificării scenice a bogatelor tradiţii, obiceiuri, cântece şi jocuri populare existente în satele est-transilvane locuite de români, maghiari, saşi, dar unde întâlnim şi prezenţa pitorească a ţiganilor... Faptul că suntem singura instituţie din România în care fiinţează două secţii, română şi maghiară, ne dă posibilitatea cercetării şi valorificării a cât mai multe zone şi subzone etnofolclorice din acest areal, dar şi din cât mai multe zone etnofolclorice ale României. Astfel, în repertoriul formaţiilor noastre se regăsesc atât învârtitele de pe Mureş, Târnave, Câmpie, cât şi ceardaşul de pe Valea Nirajului, Glodeni, dar şi virtuozitatea jocurilor din Banat, Sic, Moldova sau Calată. Frumuseţea costumelor, virtuozitatea interpretării jocurilor populare, melosul cântecelor au fost aplaudate de milioane de spectatori din ţară şi de peste hotare. Artiştii noştri au fost mesagerii spiritualităţii populare româneşti şi maghiare, a frumosului, a prieteniei şi colaborării în: Europa (Ungaria, Franţa, Belgia, Republica Moldova), Asia (Turcia, Taiwan, Japonia), Africa de Nord (Egipt), USA şi altele. Toate acestea la care se adaugă frumuseţile meleagurilor noastre, spiritualitatea deosebită a locuitorilor, dorinţa de a ne cunoaşte şi colabora, ne îndeamnă să vă invităm la noi.

  • Adresa: Bd. 1984, 47
  • Telefon:
  • Program: L-V: 08:00-19:00