Târgu Mureș

Așezarea este pomenită în scris prima dată în registrele papale încă din 1332 sub numele de Novum Forum Siculorum. Existența breslelor arată că era oraș încă de pe atunci: în arhivele orașului există un act semnat de Ludovic de Anjou, regele Ungariei, în care se acordă noi drepturi breslei blănarilor.

În 1405 regele Sigismund de Luxemburg rege al Ungariei acordă dreptul de a organiza târguri, iar în 1482, prin semnătura regelui Matei Corvin al Ungariei, orașul devine oraș regal. La 29 aprilie 1616, Gabriel Bethlen, principele Transilvaniei semnează actul prin care orașul devine Oraș liber regesc (municipiu), schimbându-și numele din vechiul Szekelyvasarhely în Marosvasarhely (Târgu-Mureș).

Orașul este pentru secole reședința scaunului Mureșului, unul din cele 6 scaune secuiești-entități administrative autonome ale secuilor. Pe parcursul secolelor numeroase Diete ale principatului Transilvaniei sunt ținute aici, mai mulți principi ai Transilvaniei sunt aleși sau înscăunați în acest municipiu.

În opoziție cu intenția principelui Janos Zsigmond, și în prezența sa, la 6 ianuarie 1571 dieta de la Târgu-Mureș a hotărât și codificat libertatea conștiintei religioase în Transilvania a celor patru confesiuni -- Româno Catolic, Kalvinist, Lutheranian și Unitarian. Principele dorea o promovare deosebită a acesteia din urmă. Acest eveniment a constituit o contribuție de dimensiune europeană la instalarea toleranței religioase, model practicat peste secole în Transilvania. (În aceea vreme biserica Ortodoxă nu avea același stătut cu celelalte menționate).

Din 1754 se mută în oraș Tabla Regală-Curtea Supremă Judecătorească a Transilvaniei, unde au funcționat și Gyorgy Aranka și Papiu Ilarian.

  • Adresa: Bulevardul Cetății, Târgu Mureș, România
  • Telefon:
  • Program: L-D: 00:00-23:59