Centrul de Studii Europene

Centrul de Studii Europene (CSE) a fost înființat în anul 2000, ca rezultat al participării Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  la proiectul PHARE RO 9706-01-02  „Înființarea de Centre de Excelență în Studii Europene”, coordonat de Institutul European din România.


Centrul funcționează ca departament inter-facultăți, asociind resurse din domenii diferite ale studiilor europene (economie, drept, istorie, științei politice și administrative, geografie, dezvoltare regională, altele) în realizarea unor programe specifice de educație, cercetare, formare profesională, documentare/informare.


CSE organizează programe de master și de formare continuă în studii europene și în dezvoltare regională, elaborează studii, strategii de dezvoltare locală și regională, cercetări în domeniul integrării și politicilor europene, cooperare transfrontalieră, dezvoltare regională. În cadrul departamentului sunt editate două reviste academice indexate în numeroase baze de date internaționale (Eastern Journal of European Studies și CES Workingpapers)șicoordonează o serie de publicații de carte de excelență în domeniul studiilor europene.

  • Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 19
  • Telefon: 0232.201.318
  • Program: L-V: 08:00-17:00