Regulament campanie Zile si Nopti
TOP 10 2018/2019
SECTIUNEA I. PREAMBUL. SCOPURILE CAMPANIEI “TOP 10 2018/2019” este o campanie initiata si derulata in Romania de CITY GUIDE MEDIA S.R.L. (“Zile si Nopti”) cu sediul social in Brasov, Str. Bogdan Voda nr. 22, jud. Brasov, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov J8/1612/2013, cod unic de inregistrare RO32408505.
“TOP 10 2018/2019” este un studiu de piață online realizat de Zile si Nopti.
Campania se va desfasura conform prezentului Regulament de campanie, acesta fiind disponibil in mod gratuit publicului prin afisare pe pagina web: www.zilesinopti.ro/top10
SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI Campania “TOP 10 2018/2019” se desfasoară exclusiv online pe pagina web www.zilesinopti.ro/top10
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI Campania “TOP 10 2018/2019” se derulează în perioada 1 februarie – 15 martie 2019.
SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI Participă la concurs toate persoane care completează formularul online de pe site-ul www.zilesinopti.ro/top10 Pentru a participa la concurs, persoanele fizice trebuie să completeze ÎN ÎNTREGIME formularul online, inclusiv datele personale de contact. Tragerea la sorți a câștigătorilor va avea loc vineri, 22 martie 2019, ora 13.00! Tragerea la sorți va fi transmisă live pe pagina de facebook www.facebook.com/zilesinopti Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral şi respectând dispoziţiile legale în materie, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice.
SECTIUNEA 5. DREPTURI ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice care au implinit 14 ani, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în Romania, care respectă condiţiile Regulamentului. În cadrul Concursului nu pot participa angajaţi ai Organizatorului, ai celorlalte companii implicate în această acţiune, precum şi rudele de gradul I ale acestora. Participarea la Concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor Regulamentului. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin accesarea paginii web www.zilesinopti.ro/top10 şi participarea la Concurs, fiecare Participant declară că e de acord şi agreează în mod integral termenii Regulamentului.
SECTIUNEA 6. PREMIILE În cadrul campaniei se vor acorda următoarele premii: Servicii neincluse: asigurare medicală de călătorie, taxele de intrare la obiective turistice, alte taxe și cheltuieli opționale. Valoarea totala netă a premiilor este de 7900 lei. SECTIUNEA 7. EXTRAGEREA CASTIGATORILOR, ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR EXTRAGEREA CÂȘTIGĂTORILOR are loc vineri, 22 martie 2019, ora 13.00. Tragerea la sorți va fi transmisă live pe pagina de facebook www.facebook.com/zilesinopti
Tragerea la sorți se va realiza prin intermediul programul RANDOM.ORG. Fiecare persoană fizică care completează formularul online pe site-ul www.zilesinopti.ro/top10 va primi un număr de ordine, iar prin intermediul programului RANDOM.ORG se vor alege cei 23 căștigători.
Câștigătorul va fi contactat prin telefon și prin e-mail imediat după extragere. Câștigătorul va fi anunțat de asemenea pe pagina de Facebook www.facebook.com/zilesinopti
SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE Organizatorii isi asuma obligatia protectiei datelor cu caracter personal colectate, prelucrate si stocate in baza de date a concursului, conform prevederilor legii romane aplicabile in materie. Prin participarea la acesta Campanie, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:
  1. colectarea si prelucrarea datelor sale cu caracter personal pe care participantul le comunica in vederea inscrierii sale la concurs (respectiv: nume/prenume, numar de telefon, adresa e-mail, oras de domiciliu) si transmiterea acestora catre Organizatori, in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament;
  2. stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate la litera a), respectiv: reclama, marketing si publicitate in vederea promovarii produselor și serviciilor comercializate de organizator și partenerii campaniei.
Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către CITY GUIDE MEDIA SRL în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001. Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identităţii; scopuri promoţionale, de informare prin e-mail cu privire la ultimele noutăți publicate pe www.zilesinopti.ro sau alte acţiuni de marketing desfăşurate în viitor de către CITY GUIDE MEDIA SRL. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa contact@zilesinopti.ro.


ORGANIZATOR CAMPANIA
SC City Guide Media SRL


Director General
Marian Gîlea